Home Kushtet e ripublikimit

Kushtet e ripublikimit

Ne jemi media jofitimprurëse dhe si e tillë, jemi të hapur për ripublikimin e materialeve tona në media fitimprurëse ose jofitimprurëse, duke respektuar kriteret dhe kushtet e caktuara.

Ripublikimi i materilave të “Amfora.al” mund të bëhet me kushtin që emri i autorit dhe i publikimit të citohen qartë dhe dukshëm.

Në rast të shkrimit të lajmeve nga mediat e tjera me referencë nga “Amfora.al”, ne parapëlqejmë që këto lajme të jenë konform standardeve tona, pra të jenë të paanshme, objektive dhe etike.

“Amfora.al” vijon të zotërojë të drejtën e autorit për materialet e veta dhe në rast ripublikimi të dytë (një material i joni i ripublikuar nga një media tjetër dhe më pas nga një media tjetër), duhet të respektojë të njëjtat kritere me ripublikimin e parë.

“Amfora.al” rezervon të drejtën për të kërkuar fshirjen e ripublikimit aty ky është e mundur në rast se kriteret e mësipërme nuk respektohen.

“Amfora.al” rezervon të drejtën e revokimit të të drejtës së ripublikimit në rast se vëren abuzime me këtë të drejtë.

Me abuzim ne nënkuptojmë përdorimin e fakteve të raportuara prej nesh në mënyrë selektive, të njëanshme, jashtë konteksit apo spekulative.